-
+
Lettergrootte: Kleine tekstMedium tekstGrote tekst
  Zoeken
U bent hier: Home
Wat is Netwerkzorg op maat?
Netwerkzorg op maat bundelt landelijke en regionale informatie over palliatieve zorg

Netwerkzorg op maat is ontwikkeld voor en door professionals in de palliatieve zorg en bundelt informatie over alle facetten van de palliatieve zorg. De patiënt wordt gevolgd in de palliatieve fase, de stervens- en nazorgfase. Fysieke, psychische, sociale en spirituele aspecten van de palliatieve zorg zijn afzonderlijk uitgewerkt. 
 
Landelijke én regionale informatie over palliatieve zorg is geordend naar organisaties en websites, richtlijnen en materialen

De kracht van Netwerkzorg op maat is kennisdeling, waardoor de kwaliteit van de palliatieve zorg kan verbeteren.

Netwerkzorg op maat is meer dan een website
 
Voor netwerkcoördinatoren en beleidsmakers
 
Met Netwerkzorg Op maat is het mogelijk gefaseerd en systematisch zicht te krijgen op de palliatieve zorg in een bepaald werkgebied. De hiaten en overlap die optimale palliatieve zorg in de weg staan kunnen in kaart worden gebracht. Met dit inzicht kan een meerjarenbeleid gemaakt worden. Netwerkzorg op maat biedt hiermee netwerken palliatieve zorg een praktisch beleidsinstrument.

 Netwerkzorg op maat als beleidsinstrument heeft tot doel:
  • Kennisdeling op landelijke en regionale schaal
  • De regionale samenwerking te verstevigen
  • Direct toegang te bieden tot goede voorbeelden uit andere delen van Nederland

Netwerkzorg op maat is in te zetten bij verbetertrajecten zoals het:

  • Vaststellen van kernpunten voor verbetering en ontwikkeling
  • Bieden van handvatten aan regionale zorgverleners
  • bevorderen van deskundigheid

Netwerken palliatieve zorg kunnen rekenen op professionele ondersteuning vanuit IKNL om met Netwerkzorg Op Maat aan de slag te gaan.

Netwerkzorg op maat is een samenwerkingsproduct
Netwerkzorg op maat is het resultaat van het project zorgprogrammering palliatieve zorg. In dit project hebben 9 netwerken palliatieve zorg, Agora en IKNL intensief samengewerkt. De naam zorgprogrammering bleek in de praktijk veel verwarring op te roepen. Besloten is om verder te gaan onder de naam: Netwerkzorg op maat. Het digitaliseren van het model is tot stand gekomen dankzij een subsidie van VWS.

 

 

Palliatieve zorg is zorg in de laatste levensfase.

Als u hieronder op ‘Zorg Kiezen’ klikt, vindt u de netwerken palliatieve zorg in Nederland met informatie per regio.

 

Zorg Kiezen

 
Snel naar